Møller & Grønborg har i samarbejde med COWI, Friis & Moltke og Ravn Arkitektur vundet projektkonkurrencen om udbygningen af Sygehus Sønderjylland i Aabenraa – Akutsygehus, Fase 2.

Sygehus Sønderjylland er placeret på en bakketop nordvest for Aabenraa by i en veldefineret ramme af skov. Stedets landskabelige kvaliteter indbyder til at løfte udbygningen i vejret, så der fra den nye sengebygnings tre fingre er mulighed for udsigt over det omgivende landskab, med skovene, byen Aabenraa og fjorden.

Det landskabelige greb understreger den visuelle og fysiske sammenhæng mellem det nye akutsygehus og det omgivende landskab. Hovedindgangen, der er placeret mod syd, indhylles i en grøn lomme, som dannes af skoven, - og indgangen bliver dermed afskærmet fra det primære vejnet. Et sammenhængende strøg, en Rambla, leder de besøgende frem mod hovedindgangen. Ramblaen følger landskabet og understreger det naturlige landskab. Ramblaen fungerer både som et sammenhængende ankomstareal og som et langstrakt opholdstorv, der indbyder til ophold med udsigt til skoven.

Uddrag fra dommerbetænkningen:
Vinderforslaget er et funktionelt og arkitektonisk overbevisende projekt, der ikke bare skaber en Fase 2-udbygning, men tilbyder en hel ny samlende identitet til Aabenraa Akutsygehus.


Bygherre: Region Syddanmark
Status: 2013-2020
Beliggenhed: Aabenraa
Areal: ca. 34.000 m2