DETAILPROJEKTERING AF VIND- OG STØJSKÆRM PÅ VEJLEFJORDBROEN

Østjyske motorvej, E45 er blevet udbygget til 6 spor mellem Skærup og Vejle N - og Vejlefjordbroen er blevet forsynet med en 2,0 m høj vind- og støjskærm i begge sider og i broens fulde længde, ca 1700 m.

Intentionen for at vind- og støjskærmen kunne indgå i broens arkitektur har som følge af forudsætningerne været baseret på enkelthed og transparens.

Skærmen er skabt ud fra et ønske om at understrege broens vertikale linjer, hvorved motivet af broen som horisontal linje forbliver intakt.

Det æstetiske koncept hviler på en lang række lodposter med transparente akrylplader imellem. Pladerne er udkraget 0,4 m over lodposternes top således at en synlig overkant ikke fremkommer. Faglængden er 0,86 m, et modulmål som var det mest hensigtsmæssige i forhold til hensynet til brokonstruktionen. Lodposterne er boltet vandret ind i den øverste del af broens kantbjælke.

Skærmen reducerer den tidligere næsten frie udsigt til fjordlandskabet, men tillader fortsat et rimeligt godt udsyn, som dog vil være afvekslende i forhold til vejret.

M&G udarbejdede en designmanual for skærmkonceptet.


Bygherre: Vejdirektoratet, VDS
Status: 2010-2013
Beliggenhed: E45 Østjyske motorvej ved Vejle
Areal: 2 x 1700 m