Møller & Grønborg har i samarbejde med Jakobsen & Blindkilde, Cubo Arkitekter og Alectia vundet 1. præmie i konk. om Midtby Campus, Teknisk Skole i Aarhus. Opgaven indebærer udvidelse samt etablering af udearealer herunder beplantning, belægning, terræn, parkering og udendørs møblering.

Aarhus Tech er placeret mellem indfaldsvejen Silkeborgvej, Dollerupvej og Daugbjergvej – og sammen med det fremtidige VIAbyggeri på Ceres-grunden, kollegierne mv. skabes en attraktiv ny bydel i Aarhus. En bydel, hvor de gamle fredede industribygninger trækker tydelige historiske spor og sammen med de rekreative naturområder omkring Aarhus Å opstår bydelens helt egen særlige karakter – med Godsbanen som bydelens kulturcentrum.

Udgangspunktet har været at fremelske baggårdsstemningen – denne rå flade med masser af muligheder, med fri bevægelse, plads og rum. Et samlet asfalttæppe forbinder de mange forskellige bygninger og skaber en helhed i hele Midtby Campus. Sprækker i asfalten trækker smalle grønne linjer på tværs af tæppet eller efterlader store åbne græstæpper. Sprækkerne har sit helt eget poetiske formsprog, som trodser logistikkens stramme geometri. Op af sprækkerne kommer græs, træer og flere steder et kurvet terræn– som den ubearbejdede natur der bryder gennem asfalten. Asfalttæppet og de grønne sprækker går igen  overalt på Campusområdet og skaber en tydelig identitet for Aarhus Tech. Samtidig bliver der skabt masser af både små og forskelligartede rum og nicher, men også større og mere urbane flader.


Bygherre: Teknisk Skole i Aarhus
Status: 2012 - 2014
Beliggenhed: Aarhus
Areal: 8000 m2