Møller & Grønborg (M&G) har i samarbejde med Rambøll Danmark A/S, Friis & Moltke A/S, Schmidt Hammer Lassen Architects K/S og Rambøll Grønland A/S vundet projektkonkurrencen om ny anstalt i Nuuk. Projektet er en totalentreprise, hvor M&G agerer underrådgivere til Rambøll Danmark A/S.

M&G har udarbejdet landskabsprojektet omfattende nære rekreative udearealer, perimetermur og sikkerhedsforanstaltninger, parkeringsarealer, samt landskabsæstetiske overvejelser i sin helhed. M&G varetager de landskabsfaglige opgaver fra konkurrenceprojekt  til hovedprojekt indeholdende projektering og fagtilsyn. Derudover har M&G bidraget til kommuneplantillæg.  

Den landskabelige intention er, at bevare det naturlige! Den nye anstalt består af skarpskårede bygningsenheder, der i tråd med fjeldets naturlige linjer bevæger sig mod kystlinjen som udspringende klipper. Kontrasten mellem landskabet og bygningerne iscenesætter stedet og den fantastiske natur.

Uddrag fra dommerbetænkningen:
Idéen er at lade bygningsstrukturen og landskabet stå i kontrast og udnytte det stærke møde mellem de to, så der opstår en æstetisk markering og oplevelse i sammenstødet. Herved mimer arkitekturen ikke landskabet, men underkaster sig i stedet den store skala af fjeldsiden, samtidig med at der skabes identitet i det nære område


Bygherre: Kriminalforsorgen
Status: Ultimo 2017
Beliggenhed: Nuuk, Grønland
Areal: 50.000 m2