VIBORG KUNSTHAL OG LILLE SANKT MIKKELS GADE

Møller & Grønborg har i samarbejde med Viborg Ingeniørerne og for Viborg Kommune udarbejdet skitseforslag, projektering, udbudsprojekt samt tilsyn på ombygningen af krydset ved Ll Sct Mikkelsgade, Randersvej og Viborg Kunsthal (tidl. Brænderigården).  
Stedet er et trafikalt knudepunkt, hvorfor der etableres ny svingbane. For at skabe plads til fortov langs med vejen, nedlægges den eksisterende skråning ned til kunsthallen og der anlægges en ny bymur. Muren slynger sig omkring hjørnet, fungerer som autoværn fra vejsiden og danner samtidig bagtæppe for et nyt præcist haverum for kunsthallen. Bymuren er et velkendt arkitektonisk element i denne gamle del af Viborg bymidte, og er i dette projekt givet en ny fortolkning.  
Der anlægges en offentlig tilgængelig sti igennem museumshaven med store græsplateauer, som bruges til ophold og hvorpå permanente skulpturer udstilles.
Havens store karaktergivende træer er bevaret, og deres placering har bestemt hvordan både muren og stierne slynger sig. Langs med stien etableres pullertlamper specielt udviklet til museumshaven af kunster Christian Flindt.
Under anlægsarbejdet er arkæologiske rester fra en gammel hærvej fundet. Dette område er nu indarbejdet i projektet, så det fremover bliver fuldt tilgængeligt for besøgende, ligesom der indarbejdes informationstavler i muren.
Det har været vigtigt i dette projekt både at forstå og formidle det trafikale og tekniske anlæg samtidig med at kunsthallen gives et intimt haverum og et tydeligt ”brand” udadtil.


Bygherre: Viborg kommune
Status: 2010-11
Beliggenhed: Viborg
Areal: