Møller & Grønborg har udarbejdet et vindende konkurrenceforslag for en serie af gårdhaver for terapi og afslapning i tilknytning til Livsrum Odense, Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter ved Odense Sygehus. Bygningen er tegnet af Wienberg Architects og opført af Entrpr. NJ Gruppen.

Bygning og landskab er udviklet med stærk indbyrdes relation. Rådgivningscentret er baseret på tre horisontale bånd i hvert deres materiale. Det nederste bånd, som henvender sig til terrænet udføres i beton. Terrænbåndet løber ud i gårdhaverne, definerer rum og adskiller selve terapihaverne fra den omkringliggende park.

Gårdhaverne indrettes med en serie af forskellige rum for både patienter og pårørende i et rådgivningsforløb. Der skal således både være plads til fordybelse og sorg men også samvær, genoptræning og glæde. De forskellige dele af haverne og den omkringliggende park forbindes af små stiforløb, der er et led i walk-and-talk filosofien, som indgår i rådgivningen. Terrænbåndet definerer samtidigt en bevægelse, som starter ved huset, løber igennem haverne og parken og ender ved havens mest intime del: en tagterrasse indlejret i bygningens øverste bånd.

Havernes beplantning indgår som del af den samlede tanke om helende arkitektur - hvor udsigt og kontakt til beplantning, giver ro, virker afstressende og kan indvirke positivt på sygdomsforløb. Beplantningen giver skiftende oplevelser i løbet af året og sikrer en vis intimitet i haven. Haven indrettes tillige med opholdsmuligheder og knyttes sammen med en legeplads til glæde for pårørende børn.


Bygherre: Kræftens Bekæmpelse
Status: 2012 - 2013
Beliggenhed: Odense
Areal: 2500 m2