RENOVERING AF UDEAREALER

Det lille grønne område i det nordvestlige hjørne af Viborg Kaserne er omgivet af institutioner for børn i alle aldre: dagpleje, børnehave, friskole, teatersal, VIA, ungdomshus og kollegier. Området skal således skabe attraktive rammer for at børn og unge i alle aldre - med et bredt udbud af uformelle lege- og opholdsområder.

Langs områdets nordlige kant anlægges en række geometriske bakkeformationer ‘bastioner’ - med reference til kasernens militære historie. Bastionerne skaber rum, danner tribuner og bruges til at montere legeudstyr på. Højden på bastionerne stiger fra øst imod vest svarende til at børnenes alder og færdigheder, der øges.  

Det grønne område kantes af en markant blå sti, der slynger sig rundt i kanten af området. Det slyngede forløb definerer zoner med andre belægninger: fliseflade, sandkasse, sansezone mm. I områdets sydøstlige hjørne forsegles og opgraderes en eksisterende p-plads - bl.a. med asfaltbastioner, som forbinder kørsel på nedlagt vej, der samtidigt kan anvendes som uformelle lege-/skatebakker. Langs områdets nordlige kant løber en vandrende, som opsamler vand fra belagte flader og dræn under boldbanen, og leder det til et lille vådområde i områdets østlige ende. En bæredygtig LAR-løsning som samtidig giver masser af nye rekreative muligheder til området.

M&G har forestået skitseforslag, brugerinddragelse, projektering, udbud, tilsyn og byggeledelse.


Bygherre: Viborg Kommune
Status: 2011
Beliggenhed: Viborg
Areal: 11000 m2