Møller & Grønborg (M&G) har i samarbejde med EMR A/S, Friis & Moltke A/S, Drias Rådgivende Ingeniører A/S og Arkitektfirma Kristian H. Nielsen aps udarbejdet konkurrenceforslag til projektet Vision Vestergade i Ikast-Brande Kommune.

M&G har udarbejdet landskabsprojektet omfattende helheds- og udviklingsplan, LAR strategi, infrastrukturelle løsninger og rekreative- og aktive landskabsrum.

Vision Vestergade omhandler udviklingen af et nyt visionært område for flere kernebrugere og interessenter i udkanten af Ikast.  

Den landskabelige intention er, at binde områdets mange forskellige brugere og aktiviteter sammen ved en gennemgående landskabelig og rekreativ Rygrad. Med udgangspunkt i eksisterende landskabelige elementer dannes tre retninger i landskabet, hvorfor områdets aktiviteter grupperes og placeres herefter. Den landskabelige Rygrad og de rationelle grupperinger danner områdets helhedsgreb, som opfordrer til fysisk udfoldelse, udvidelse og udvikling over tid.


Bygherre: Ikast-Brande Kommune
Status: 2014
Beliggenhed: Ikast
Areal: 43 Ha