Motorvejen mellem Herning og Vejle, rute 18, passerer Skjern Å nord for Brande. Skjern Å er Danmarks vandrigeste å, og løber i et bredt og fladbundet profil, hvor åen slynger sig uforstyrret gennem dalbunden.

Vejdirektoratet ønskede at motorvejspassagen skulle udføres med en særlig interesse for æstetikken, og udbød derfor den 180 meter lange dalbro i en totalentreprise.

M&G designede broen i samarbejde med Gimsing & Madsen for Norvin og Larsen. Projektet vandt konkurrencen og af dommerbetænkningen fremgik det blandt andet at:

”Forslaget markerer sig meget smukt og formmæssigt afklaret. Den gennemførte konvekse underside båret af de skarptkantede parallello-grammer friholdt fra hinanden med den cortenstål-beklædte reces er overbevisende i sin udformning. Kombinationen beton/cortenstål har en høj visuel materialekvalitet, der vil få broen til at fremstå elegant og med en høj detaljeringsgrad.”

Broen blev ibrugtaget i forbindelse med åbningen af motorvejsstrækningen Herning-Brande Nord i efteråret 2007.


Bygherre: Vejdirektoratet
Status: 2005-2006
Beliggenhed: Brande Nord
Areal: