Funder Ådal passeres vest for Silkeborg af Århus-Herning motorvejen. Passagen af dallandskab skal ske med en 740 meter lang og op til 30 meter høj bro.

Vejdirektoratet har valgt at udbyde broprojektet i Totalentreprise med Gimsing & Madsen som bygherrerådgivere og med Møller &
Grønborg som æstetiske konsulenter.

Broen er i harmoni med landskabets skala og vil markere sig i kraft af sin størrelse. Køreoplevelsen højt over terrænet vil byde på kilometerlange kig ud over det dramatiske landskab.

Der indkom 3 tilbud til bedømmelse. Det udvalgte projekt er på nuværende tidspunkt under realisering og broen forventes ibrugtaget i 2012.


Bygherre: Vejdirektoratet
Status: 2007-2008
Beliggenhed: Silkeborg Vest
Areal: -