NY JERNBANESTATION I HEDENSTED     


I forbindelse med etablering af en ny jernbanestation i Hedensted er der indledningsvis udført en disponerings- og helhedsplan, samt programfase. Efterfølgende har M&G forestået projektering, udbud og tilsyn af anlægsarbejder på forpladser, perroner, ’kys & kør’-område, gangbro og beplantninger.

Den ny station skaber et både fysisk og symbolsk bindeled imellem byens to bydele. De to ankomstpladser i sort basalt er udformede som store trappe-partier, der tager imod og opfordrer til ophold - både for byens beboere og i ventetiden for de rejsende.

Stibroen er udformet som en hvid betonvinge der bæres af to kraftige sorte betonpiller. Elevatortårnene er udformet i klart glas.
Enkelte bede med både løv- og nåletræer begrønner området.


Bygherre: Trafikstyrelsen, Banedanmark og Hedensted Kommune
Status: 2004 - 2007
Beliggenhed: Hedensted, Jylland
Areal: -