Møller og Grønborg har i samarbejde med Kant Arkitekter A/S, Aletica A/S, Future Hostels og NorCap A/S vundet opgaven om transformation af Aarhus Hovedbibliotek. Møller & Grønborg har i projektet ageret underrådgiver til Kant Arkitekter A/S og varetaget de landskabelige og bymæssige interesser i form af Vestpassagens udearealer. Herunder omfatter projektet faserne fra skitseforslag til hovedprojekt, indeholdende projektering og fagtilsyn.


Det er forslagets vision, at omdanne det eksisterende hovedbibliotek i Århus og dets udearealer til et pulserende og levende sted, der i højere grad forbinder og samler. Derfor programsættes anvendelsen således, at funktionerne ikke bare styrker den nære kontekst, men hele byen. Den nye passage omfatter Naturhistorisk Museum, Hostel og boliger.

Passagen skaber forbindelse mellem områdets væsentligste pladser - Vesterbro Torv og Mølleparken. Her opstår et unikt og anderledes byrum i Århus, der vil fungere som et samlingsted og åndehul i byen.

Byrummet er tæt og opleves beskyttet mod vind og vejr, særligt på grund af passagens opløste grænser mellem inde og ude, de terrasserede opholdsområder og imødekommende møblering. Ramperne, der fint er integreret i planløsningen, formidler en terrænforskel og sikrer let adgang til de forskellige niveauer.